• PRESIDENTE: D. Rogelio Martínez Lodos
 • VICEPRESIDENTE: D. Manuel Vázquez Osorio
 • SECRETARIO: D. Horacio Gutiérrez Vecino
 • VICESECRETARIO: D. Julio Coujíl Vázquez
 • TESORERO: D. Francisco José Gutiérrez López
 • VICETESORERO: D. Juan Ricardo Díaz Díaz
 • CULTURA / R. PÚBLICAS: D. Arturo Rodríguez de Arriba
 • RESPONSABLE GRUPO: D. Pedro Martínez Durán
 • RESPONSABLE BIBLIOTECA: D. Amadeo Injerto Aíra
 • RESPONSABLE MANTEM.: D. Antonio Vázquez Devesa
 • RESPONSABLE ACTIVIDADES: D. Raúl Salgado Blanco
 • COLABORADORES ACTIVIDADES:
  D. Eugenio Cancelos Muiño
  D. Ramiro Moldes Porto
  Dna. Mª Dolores Yanes Maseda
  Dna Pilar Carballido Martínez
  Dna Adelina Varela Camoira