• Cursos de danza.
  • Cursos de Gaita.
  • Cursos de Confección de Traxe Tradicional.
  • Campionatos anuais de Tute e de Brisca.

Realizan as Xornadas Culturais Galegas, con conferencias, recitais de poesía, exposicións, presentacións de libros, etc.

Celebran a “Festa Major de Sabadell” e a “Cea do Nadal”, ademais das principais festas tradicionais galegas como: “Día de Galicia”, “Magosto”, “Antroido”, “A Sardiñada”, etc, con representacións do foclore e a gastronomía galegos.
Tamén celebran cada ano a “Festa Galega” no Parc de Catalunya, que supón unha mostra da cultura e gastronomía galega aberta a todos os cidadáns de Sabadell.

Teñen un Grupo de Gaitas e Danzas que participa nas actividades da entidade e en intercambios culturais con grupos doutras casas rexionais, como os ”Encontros de Gaiteiros e Pandereteiras”.

Publican anualmente a “Revista Nós”, na que recollen artigos de importantes personalidades do mundo político, artístico, literario, etc.; reportaxes e pinceladas históricas de temática galega, actividades realizadas durante o ano pola entidade, etc.